Home Assistant

Home Assistantille voit luoda yksinkertaiset sensorit APIn avulla hyvin helposti. Ei siis ole tarvetta erilliselle HACS paketille. Erinomainen YAML paketti löytyy täältä. Kannattaa tutustua: https://github.com/T3m3z/spotprices2ha

Minimalistiset sensorit saa aikaiseksi myös näin:

# HomeAssistant RESTful sensori api.spot-hinta.ti rajapinnalle.
# Lisätietoa rajapinnasta ja muista rajapinnoista: https://api.spot-hinta.fi/swagger/ui
# Nämä lisätätään configuration.yaml tiedostoon. HomeAssistant pitää uudelleenkäynnistää muutosten jälkeen
 
sensor:
 - platform: rest
  scan_interval: 180 # Haetaan kolmen minuutin välein, älä hae tiheämmin.
  name: "spot_hinta_fi"
  resource: https://api.spot-hinta.fi/JustNow 
  method: GET
  force_update: true
  json_attributes:
   - PriceWithTax
   - Rank
 
 - platform: template
  sensors:
   el_price:
    friendly_name: "Sähkön hinta nyt"
    unit_of_measurement: "c/kWh"
    value_template: "{{ state_attr('sensor.spot_hinta_fi', 'PriceWithTax') | float * 100 }}"
   el_price_rank:
    friendly_name: "Kuluvan tunnin 'rank'"
    value_template: "{{ state_attr('sensor.spot_hinta_fi', 'Rank') | int }}"