IFTTT ja Spot-hinta.fi

Spot-hinta.fi palveluun on rakennettu helppokäyttöinen toiminnallisuus, mikä kutsuu IFTTT palvelun ”webhook” rajapintaa älykkäästi. Tällä yhdistelmällä voi tehdä älykkäitä sähkön pörssihintaan perustuvia ohjauksia, joissa on vain mielikuvitus rajana ja täysin ilman koodausta!

Voit esimerkiksi tehdä tämän tyyppisiä ohjauksia:

  • Pelkkään pörssihintaan perustuva ohjaus
  • Vuorokauden halvimpiin tunteihin perustuvan ohjauksen
  • Vuorokauden halvimpiin tunteihin JA hintarajaan perustuva ohjaus
  • Dynaamisen säätilaennusteen mukaisesti säätyvän ohjaus pörssihintoja hyväksikäyttäen
  • Peräkkäisten halvimpien tuntien mukainen ohjaus
  • …. ja rajapintojen lukuisilla parametreilla voi tehdä monia variaatioita näistä

Spot-hinta.fi – IFTTT Webhook Tool

Spot-hinta.fi IFTTT konfigurointityökalu löytyy täältä: https://api.spot-hinta.fi/IFTTT

Työkalun toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen: 1) Luot ensin IFTTT:hen ”Webhookit”, jotka vastaanottavat Spot-hinta.fi pörssihintaohjauksesta tulevat kutsut. 2) Sitten Spot-hinta.fi työkalulla asetat älykkäät säännöt, joiden perusteella kutsut tehdään.

Säännön määrittelyssä ensimmäiseksi pitää antaa Webhook Key, joka löytyy IFTTT:stä. Avain säilytetään Spot-hinta.fi palvelussa vahvasti salattuna, eikä edes Spot-hinta.fi pääkäyttäjillä ole pääsyä näihin avaimiin.

Seuraavaksi määritellään yksinkertaisesti Webhook ”Eventit”, joita kutsutaan tilanteessa, kun Spot-hinta.fi rajapintakutsu palauttaa ”200” (OK) tai ”400” (BadRequest). Käytännössä näillä kytketään pörssiohjausta päälle tai pois. Lisäksi sen varalta, että Spot-hinta.fi -rajapinnasta tulee virhe, on myös virhetilanteille mahdolllisuus määritellä toiminnallisuus (esim. lämmitys päälle tai pois).

Lopuksi määritellään varsinainen ”äly”, eli kutsu Spot-hinta.fi ”200/400” rajapintaan, mikä tapahtuu siis Spot-hinta.fi serveriltä käsin. Voit valita malli-kyselyistä haluamasi ja muokata sitä tarvittaessa.

Voit myös itse rakentaa haluamasi Spot-hinta.fi rajapintakyselyn ja ohjata haluamaasi kohdetta sen avulla. Kyselyn voi rakentaa Swaggerissa: https://api.spot-hinta.fi/swagger/ui

Kun olet tallentanut säännöt, voit heti kokeilla laukaista IFTTT Webhookin, painamalla ”Test config” nappia. Jos asetat automaation päälle (raksin ruutuun). niin Spot-hinta.fi palvelu suorittaa säännön automaattisesti jokaisen tunnin aluksi. Kutsu IFTTT:hen tehdään kuitenkin VAIN jos peräkkäisten tuntien välillä Spot-hinta.fi rajapinnan antama tulos on muuttunut. Näin saadaan todella tehokas ja yksinkertainen ohjaustieto IFTTT palveluun.

Mukavia kokeiluja IFTTT:n ja Spot-hinta.fi palvelun parissa!