Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Spot-hinta.fi on yksityishenkilön ylläpitämä harrastepohjainen palvelu.

2. Rekisteristä vastaavan yhteystiedot

Palvelun ylläpitäjään saa yhteyden sähköpostitse osoitteella info@spot-hinta.fi

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelun rajapintojen käyttämisessä tarvittavat parametrit saattavat sisältää henkilöön yhdistettävää tietoa. Tieto on välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi. Spot-hinta.fi palvelu käyttää tätä tietoa ohjaustietojen antamiseksi niiden kysyjälle.

4. Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot, jotka saattavat olla yhdistettävissä palvelua käyttävään tahoon välitetään Spot-hinta.fi palvelulle:

  • Kutsuvan laitteen IP-osoite
  • Ulkolämpötilaohjattujen rajapintojen kautta välitetty sijaintitieto (koordinaatit)

IP-osoitetta käytetään palvelun käyttörajoitukseen, jottei yhdestä IP-osoitteesta kuormiteta Spot-hinta.fi palvelua liikaa. IP-osoite saatetaan myös estää, mikäli sieltä tuleva liikenne on Spot-hinta.fi palvelulle haitallista tai muutoin liian kuormittavaa. IP-osoitteella ei ole muita käyttötarkoituksia. Kaikki IP-osoitteisiin liittyvä tieto poistetaan automaattisesti 24 tunnin kuluessa siitä, kun kyseisestä IP-osoitteesta on viimeksi käytetty palvelua.

Sijaintitietona palveluun voidaan välittää koordinaatit, jolle Spot-hinta.fi palvelu hakee lämpötilaennusteen Norjalaisesta yr.no palvelusta. Käyttäjän sijaintitietoa ei tallenneta Spot-hinta.fi palveluun pysyvästi, vaan tieto säilytetään vain muistinvaraisest ja koordinaatit tiivisteenä (SHA256).

Huomautus! Käyttäjän ei tarvitse antaa koordinaatteja, jotka ovat yhdistettävissä henkilöön. Säätilaennusteen tarkkuus ei merkittävästi heikkene vaikka koordinaatit annetaan varsinaisen kohteen läheiseen sijaintiin, mikä ei ole yhdistettävissä henkilötietoihin.

5. Rekisteritietojen säilytys

Rekisteritiedot säilytetään Microsoft Azure palvelussa ja palvelukeskus sijaitsee Irlannissa. Tietoja ei siirretä EU tai ETA alueiden ulkopuolelle missään tilanteessa. Rekisterin tietoja ei myöskään luovuteta Spot-hinta.fi palvelun ulkopuolisille tahoille, lukuunottamatta yr.no -palvelun säätilaennusteen hakemiseksi tarvittavia sijaintitietoja.

Tietojen säilytys tehdään huolellisesti tietoturvaperiaatteita mahdollisimman tiukasti noudattaen. Palveluun tallennetut tiedot ovat suurelta osin piilotettu yhdensuuntaisella tiivistealgoritmilla (”hash”), mikä estää tietoihin pääsyn myös spot-hinta.fi palvelun ylläpitäjiltä.

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon poistamista

Kaikki rekisteriin tallennettu tieto poistuu automaattisesti 24 tunnin kuluessa, siitä kun käyttäjä on palvelua viimeksi käyttänyt. Lisäksi tietoihin on pääosin mahdoton päästä, koska rekisteritietoja ei säilytetä selväkielisenä. Mahdolliset lisätietopyynnöt voi esittää sähköpostitse yhteystiedoissa mainitusta sähköpostiosoitteesta.