SmartHeating – Älykäs ja monipuolinen ohjaus

Mitä se tekee?

SmartHeating on uusi Spot-hinta.fi palvelun rajapinta ja Shelly-skripti. Kyseinen Shelly-skripti korvaa aiemman ”Outdoor adjusted heating” -skriptin ja se onkin nyt poistunut kirjastosta.

Uusi skripti löytyy Githubista: https://github.com/Spot-hinta-fi/Shelly/blob/main/Scripts/Shelly-SmartHeating.js

Tai skriptin voi asentaa Shellyyn (firmware 1.0.3 tai uudempi) käyttämällä kirjastolinkkiä: https://api.spot-hinta.fi/shelly/scripts

SmartHeating -skripti tarjoaa lämmitykseen ohjauksen, joka mukautuu ulkolämpötilan muutoksiiin. Skriptin taustalla on Spot-hinta.fi palvelu, jossa tehdään varsinainen ohjauksen laskenta. Skripti on vain ~120 riviä pitkä, mutta se tarjoaa silti hurjan määrän toiminnallisuutta.

Skriptin keskeisiä toiminnallisuuksia on:

 • Mahdollisuus ohjata yhtä tai useampaa relettä samalla säännöllä (esim. eri lämmityspiirit).
 • Sijainnin määrittely postinumerolla tai koordinaateilla sääennusteen noutamiseksi
 • Lämmitystuntien määrittely seitsemälle eri lämpötilapisteelle välillä +30C ja -30C
 • Lämmityksen pysäytyslämpötila ja 24h jatkuvan lämmityksen raja
 • ”Pakko”-lämmitystunnit, joiden joukosta valitaan aina haluttu määrä lämmitystunteja.
 • Sallitut päivät ja kuukaudet, jolloin SmartHeating sääntö on voimassa
 • Varallaolotunnit lämmitykselle, jos Internet-yhteys ei toimi
 • Maksimi-hinta, jonka avulla voidaan lämmitys lopettaa ja kytkeä esimerkiksi öljylämmitys käyttöön.
 • Aina sallittu hinta, joka mahdollistaa kaikista halvimpien tuntien lämmityksen
 • Kausisähkön / yösiirtosähkön hintaeron huomiointi

Melkoinen määrä siis ominaisuuksia, mutta mikä parasta asetusten teko on nyt selkeämpää kuin ennen. Alla on skriptin parametrien kuvaukset ja toivottavasti niistä on apua skriptin käyttöönoton kanssa. Mukavia kokeiluja uuden skriptin kanssa!

Skriptin parametrointi

Skriptissä on useita parametreja ja ne on ryhmitelty kuuteen eri kategoriaan.

 1. Releiden asetukset
 2. Sijainnin asetukset
 3. Lämmmityskäyrän asetukset
 4. Valinnaisten ”pakko”-lämmitystuntien asetukset
 5. Rajoitukset ja varallaolotunnit
 6. Hintakompensaatiot (kausisiirto ja yösähkö)

Releiden asetukset

ParametriSelitys
RegionAsetuksella määritellään minkä alueen pörssihintoja käytetään. Mahdolliset alueet on listattu spot-hinta.fi palvelun Swagger-dokumentaatiossa.
RelayNameVapaasti määriteltävä nimi säännöille
RelayNumbersListaa tähän ne relenumerot, joita ohjataan tällä säännöllä. Shellyn relenumerointi alkaa aina nollasta. Jos ohjaat vain yksireleistä Shellyä, on tähän laitettava arvoksi: [0]
InvertedJos tämä on ”true”, niin tällöin releen ohjaus käännetään päinvastaiseksi. Eli jos lämmitys on sallittua, rele avataan. Ja jos lämmitys on kiellettyä, rele suljetaan.

Sijainnin asetukset

Sijainnin asetuksilla valikoidaan, että minkä alueen lämpötilaennustetta kysytään yr.no -palvelusta. Lämpötilaennusteesta lasketaan joka tunti uudestaan tulevan 24 tunnin ennuste, jotta voidaan sopeutua muuttuviin lämpötiloihin, jotka joskus tapahtuvat nopeastikkin.

ParametriSelitys
PostalCodeSuomalainen postinumero. Jos sijainti on Suomen ulkopuolella, tai haluaa muuten käyttää koordinaatteja mieluummin, tähän annetaan arvoksi tyhjä arvo: ””
Latitude LongitudeSijainnin koordinaatit. Nämä on helppoa hakea palvelusta: https://www.latlong.net/

Huomioi, että sinun EI tarvitse antaa kotisi tarkkaa sijaintia tässä, vaan voit laittaa koordinaatit osoittamaan jonnekkin lähistölle halutessasi pitää sijaintisi varmasti yksityisenä.

Lämmityskäyrän asetukset

Lämmityskäyrän avulla voidaan säädellä kuinka monta tuntia vuorokaudessa lämmityslaitteen tulisi olla päällä. Eri lämpötiloille voidaan määritellä erilainen tuntimäärä.

ParametriSelitys
HeatingHours_MaxTemperatureTämän parametrin avulla voidaan lopettaa halutussa ulkolämpötilassa lämmitys.

Huomaa, että lämmityskäyrän kaikki lämpötilat ovat tulevan 24 tunnin keskimääräisiä lämpötiloja, joten luvut sekä plusasteilla että miinusasteilla eivät ole samoja kuin keskiyön pakkaslukemat tai keskipäivän hellelukemat.
HeatingHours_Plus30
HeatingHours_Plus20
HeatingHours_Plus10
HeatingHours_Zero
HeatingHours_Minus10
HeatingHours_Minus20
HeatingHours_Minus30
Määritä näille lämpötilapisteille haluttu määrä lämmitystunteja. Tuntien tulee kasvaa (tai pysyä samana) lämpimästä kylmempään päin mennessä.

Lämpötilapisteiden välille järjestelmä laskee laskennalliset lämmitystunnit, pyöristäen aina lähimpään täyteen tuntiin.
HeatingHours_MinTemperatureTämä lämpötilapiste on se, jonka alapuolella kaikille lämpötiloille annetaan 24 lämmitystuntia vuorokaudessa.

Valinnaiset ”pakko”-lämmitystunnit

Tämän toiminnallisuuden tarkoitus on varmistaa, että vuorokauteen ei tule liian pitkiä lämmitystaukoja. Tyypillisesti aivan halvimmat tunnit ovat aamuyöstä ja myöhään illalla. Tämän toiminnallisuuden avulla on mahdollista kuitenkin pakottaa osa tunneista päiväajalle.

ParametriSelitys
MinimumHoursPeriod_IsActiveTämän parametrin avulla voidaan valita onko tämä toiminnallisuus käytössä vai ei. Mahdolliset arvot: true = on käytössä, false = ei ole käytössä.
MinimumHoursPeriod_TemperatureStartLämpötilaraja, jonka alapuolella sääntö on voimassa. Tämä haluttaneen usein asettaa mahdollisimman kylmälle asteelle, jotta päiväajan kalliimpia tunteja ei lämmitetä turhaan.
MinimumHoursPeriod_PriceAllowedTämä on maksimihinta, mitä sallitaan tuntihinnaksi. Jos tunti on kalliimpi kuin määritelty hinta, sitä ei hyväksytä ”pakko”-lämmitystuntien joukkoon.
MinimumHoursPeriod_HoursTähän listataan ne tunnit, joiden joukosta ”pakko”-lämmitystunnit valitaan
MinimumHoursPeriod_NumberOfHoursTällä parametrilla kerrotaan, että kuinka monta ”pakko”-ohjaustuntia valitaan. Nämä tunnit valitaan hintajärjestyksessä sallittujen tuntien joukossa.

Rajoitukset ja varallaolotunnit

ParametriSelitys
AllowedDaysTällä parametrilla valitaan, minä viikonpäivinä skriptin säännöt ajetaan. Jos päivä ei ole sallittu, palauttaa rajapinta joka tunnille että lämmitys ei ole sallittua.
AllowedMonthsTällä parametrilla valitaan, että minkä kuukausina säännöt ajetaan. Jos kuukausi ei ole sallittu, palauttaa rajapinta joka päivälle ja tunnille, että lämmitys ei ole sallittua
BackupHoursListaa tässä tunnit joiden aikana haluat lämmityksen olevan päällä, mikäli Internet-yhteys ei toimi tai spot-hinta.fi palvelu ei vastaa. Tällä voi huolehtia ettei talo jäähdy liikaa esimerkiksi poissaollessa. Huomio! Hätälämmitys kannattaa aina varmistaa jotenkin muutenkin, mikäli ollaan talviaikaan pidempään kotoa poissa.
MaximumPriceSuurin sallittu hinta. Jos tunnin hinta on yli tämän, ei lämmitystä sallita missään tilanteessa. Käytä parametria varovaisesti, ettei jää kokonaisia päiviä lämmittämättä.
PriceAlwaysAllowedHintaraja, jonka alapuolella lämmitys on aina sallittua

Hintakompensaatiot (kausisiirtohinnat tai yösiirtohinta)

ParametriSelitys
PriceModifier_IsActiveTällä parametrilla otetaan käytttöön tai poistetaan käytöstä hintakompensaatio-toiminto
PriceModifier_SumKuinka paljon hintaa muutetaan määriteltynä aikana? Voi olla positiivinen tai negatiivinen summa. Hinta on Euro-sentteinä, esimeriksi -2.30 senttiä. Käytä pistettä desimaalierottimena.
PriceModifier_MonthsMinä kuukausina hintakompensaatiota tehdään?
PriceModifer_DaysMinä viikonpäivinä hintakompensaatiota tehdään?
PriceModifier_HoursMinä tunteina vuorokaudesta hintakompensaatiota tehdään?