Rank laskentaan uusia vaihtoehtoja 31.12.2022!

Api.spot-hinta.fi -rajapinnoissa pääasiallinen ohjausparametri on tunnille laskettu ’rank’. Käytännössä tuo on prioriteetti tunnille. Jos halutaan vaikkapa kolme edullisinta tuntia, niin käytetään ’rank’ arvoa 3 ylärajana, kun parsitaan rajapinnan palauttamaa tuntidataa tai kun kutsutaan jotain rajapintaa, jossa ’rank’-parametrin voi antaa. Rank laskenta on perustunut suoraan tunnin verottomaan hintaan.

Nyt tarjolla on kuitenkin uusia vaihtoehtoja!

Suurimpaan osaa rajapinnoista on ilmestynyt uudet parametrit: priorityHours ja priceModifier. Priority-hours parametriin voi listata ne tunnit, joihin halutaan kohdistaa rank-laskennassa poikkeavat säännöt. Ja priceModifier on lisäparametri, jolla näiden tuntien hintaa voidaan haluttaessa muokata ennen rank-laskentaa.

Swagger dokumentaatiosta voi tarkistaa, mihin rajapintoihin nämä parametrit on lisätty: https://api.spot-hinta.fi/swagger/ui

Esimerkit /Today -rajapintaa käyttäen:

Vaihtoehto 1: https://api.spot-hinta.fi/today

Kun ei käytetä uusia parametreja, ’rank’-laskenta toimii kuten ennenkin. Kaikille tunneille lasketaan ’rank’ hintajärjestyksessä.

Vaihtoehto 2: https://api.spot-hinta.fi/today?priorityHours=0,1,2,3,4,5,6,7

Tässä on käytetty ”priorityHours” parametria ilman ”priceModifier” parametria. Kun tätä parametria käytetään yksinään, lasketaan ’rank’ näille tunneille ensimmäisenä ja vasta sitten muille tunneille. Näin halutuille tunneille saadaan aina pienimmät ’rank’ arvot. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi siihen, että lämminvesivaraaja halutaan aina ladata yöaikaan, vaikka päivällä olisikin halvempia tunteja. Tai jos haluaa ladata sähköautonsa aina aamuksi, samoin vaikka päivällä olisi halvempiakin tunteja.

Vaihtoehto 3: https://api.spot-hinta.fi/today?priorityHours=22,23,0,1,2,3,4,5,6,7,8&priceModifier=-2,50

Tämä on ns. yösähkö” -laskenta. Tässä laskennassa priorityHours parametrissa olevia tuntien hintoja säädetään ”virtuaalisesti” ennen Rank-laskentaaa. Näin voidaan huomioida siirtohinnan kautta tulevat halvemmat tunnit ’Rank’-laskennassa. Esimerkiksi yllä olevassa linkissä yötunneille annetaan -2,50snt/kWh etumatka muihin tunteihin nähden. Huom! tämä vaikuttaa vain ’rank’ laskentaan… hintatiedot palautetaan ilman tätä muutosta.