Uusi parametri ”priorityHoursRank” 27.1.2023

Shelly skripteissä ja rajapinnoissa on ollut tarjolla jo pidempään ”priorityHours” parametri. Käytännössä tällä parametrilla on voitu pakottaa esimerkiksi lämmitys aamuyön tunneille. Kun priorityHours parametri on määritelty, eli listattu joukko tunteja, nämä tunnit saavat pienimmät ”rankit” automaattisesti.

Mutta nyt on parametriin tullut kaveriksi priorityHoursRank parametri. Tämä parametri on tuntimäärä, joka rajoittaa kuinka monta tuntia priorisoidaan pienimmille rankeille.

Esimerkiksi jos parametrit ovat näin: priorityHours = ”0,1,2,3,4,5,6,7” ja priorityHoursRank = ”3”, tarkoittaa se sitä, että aamu 00:00 ja 7:59 väliltä etsitään kolme halvinta tuntia ja nämä tunnit saavat rankit 1 – 3. Käyttötapaus on siis esimerkiksi sen varmistaminen, että käyttövesivaraaja ladataan yöaikaan, mutta halvimman kolmen tunnin aikana, jotka eivät tarvitse olla peräkkäin.

Useamman säännön tai skriptin ajaminen yhteen releeseen

Shelly skripteihin on myös tehty parannus, että voit ajaa esimerkiksi kahta skriptiä samaan releeseen. Etenkin käyttämällä ”priorityHours” parametria ja huolehtimalla etteivät tunnit mene päällekkäin.

Eli esimerkiksi voit määritellä lämminvesivarajalle skriptin kuten yllä, mikä lämmittää veden yöaikaan kolmen halvimman tunnin aikana. Mutta voit lisätä Shellyyn saman ”minimal” skriptin toiseen kertaan ja määritellä esimerkiksi iltapäivälle toiset priority -tunnit ja valita niistä vaikkapa kaksi halvinta tuntia.

Skriptit eivät häiritse nyt toisiaan, kunhan huolehdit etteivät ne aja sääntöjä samoille tunneille. Tämä onnistuu käyttämällä priorityHours, priorityHoursRank ja yleistä Rank parametria oikein.

Sama muutos koskee muitakin kuin ”minimal” skriptiä, eli voit tehdä todella monipuolisia ohjauksia yhdelläkin releellä, jos olet huolellinen parametrien asettelussa.

Uudet skriptit löytyvät kirjaston kautta: http://api.spot-hinta.fi/Shelly/library