Merkittäviä uusia ominaisuuksia 14.1.2023

Uusien hinta-alueiden tuki

Uusista ominaisuuksista suurimpana on tuki Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan hinnoille. Toistaiseksi näissä ei vielä lasketa veroja, mutta muuten kaikki rajapinnat ovat käytettävissä. Syynä tähän toteutukseen on viesteinä saadut harmittelut, ettei ihan vastaavanlaisia rajapintoja ole muissakaan maissa tarjolla.

Tähän liittyen on uutena ominaisuutena tuotu rajapintoihin Region parametri, joka on optionaalinen ja ilman parametria rajapinnat toimivat Suomen hinnoilla. Mahdolliset Region parametrin arvot on listattu Swagger sivulla. Swagger on käännetty nyt kokonaan englanniksi: https://api.spot-hinta.fi/swagger/ui

Säätilaohjattuun ”/JustNowRankDynamic” rajapintaan on tullut tuki ”latitude” ja ”longitude” parametreille ja näillä voidaan asettaa säätilan hakemiseen postinumeroa tarkemmat koordinaatit. Postinumero on edelleen käytettävissä, mutta se toimii vain Suomessa. Näppärä palvelu, josta koordinaatit saa on: https://www.latlong.net/

Shelly-skriptit suoraan laitteeseen – Uusi lyhyempi URL

Shelly-skriptit löytyvät edelleen Githubista. Mutta nyt api.spot-hinta.fi rajapintaan on tuotu uusi ”Shelly”-rajapinta, jota voidaan käyttää Shelly-laitteessa skriptien hakemiseen Githubista. Tämä on uskomattoman kätevä tapa ladata skriptit Shellyyn. Ja nyt rajapinnan avulla myös URL on lyhyempi ja helpommin muistettavissa kuin linkki Githubiin.

Käytä tätä URLia Shellyn Scripts kirjastossa ja saat allaolevan näppärän skripti-listan: https://api.spot-hinta.fi/Shelly/library

maxPrice -parametri kahteen rajapintaan

Shelly-skriptien käyttämiin rajapintoihin ​”/JustNowRank​/{rank}​/{price}” ja ”/JustNowRankDynamic” on tullut uutena valinnaisena parametrina maxPrice. Tällä voidaan määritellä ylärajahinta minkä ylittyessä palautetaan aina ”400”.

Käyttötapaus tälle on esimerkiksi tilanne, jossa halutaan käynnistää pellettilämmitys, kun hinta on esimerkiksi yli 0,25€/kWh. Näin sähkölämmitys voidaan esimerkiksi sulkea MaxPrice ehdolla ja käynnistää pellettilämmitys pelkkään hintarajaan sidotulla skriptillä (käyttäen Inverted parametria). Mahdollisuuksia on monia!

Shelly-skriptien päivitys

Shelly-skripteihin on päivitetty uudet parametrit ja skriptit löytyvät ylläolevan uuden URL:n avulla Shellyyn. Päivitetyt skriptit ovat vielä Githubissa omassa ”branchissa”, koska niiden testaus jatkuu vielä.